SMARTIA M10800 Sistem Atriumi

Përshkrim
SMARTIA M10800 është një sistem komplet i izoluar për atriume, është ideal për ndërtime të rënda dhe mund të përmbushë në mënyrë efektive të gjitha kërkesat arkitektonike, si për shembull krijimi i poligoneve të thjeshta, komplekse dhe konservatore.

Avantazhet
Karakteristikat
LLOJI I INSTALIMIT
Me ngjitje
PESHA MAKSIMALE
180kg
ESTETIKA E JASHTME E VAZHDUAR
Yes
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT
55mm
GJERESIA E TRAVERSES
8,5mm do 160mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT
Pjastra Ngarkese ose Silikon Struktural
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSES
883mm⁴
GJERESIA E KOLLONES
52mm deri në 180mm
UF
nga 1,5 deri në 3,3 W/m²K
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES
849mm⁴
TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

Skajlajt me dritare të projektuara

Skajlajt Piramidë

Skajlajt shumëkëndor

Skajlajt (kopësht dimëror) me kombinim me sisteme të tjera të aluminit

Konservatorium me kombinim me sisteme të tjera arkitektonike të aluminit

Seksione
Top