M8200

Sistem mbështetes per kangjellat prej xhami me pamje moderne dhe qëndrueshmëri të lartë. Profilet e vazhdueshme pa taf.

M8250

Sistem kangjellash alumini te tipit inoks të vendosura në anën e jashtme të dritareve kur nuk ekzistojnë ballkone

M8100

Kangjella prej alumini te tipit inoks me dizajn minimal dhe me forma të rrumbullakëta, katrore dhe drejtkëndore.

Top