Sistem me ngritje & rrëshkitje I izoluar SMARTIA S560

Përshkrim
SMARTIA S560 është një sistem vigoroz me ngritje & rrëshkitje i cili siguron performancë të lartë termike, fleksibilitet dhe është ideale për hapje të mëdha.

Avantazhet
Gjenerike
TIPET E DRITAREVE
Ngritje & Rrëshqitje, Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK
Po
FORMAT E JASHTME
Apartament
Karakteristikat Teknike
GJERESIA KANATIT
56 mm
PESHA KANATIT
deri në 300 Kg
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT
122,5 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE ( PROFILI BASHKUESE)
28 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE ( PROFILI NDERLIDHES)
50 mm
LLOJI XHAMIT
Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT
22 deri në 43 mm
MEKANIZMI
Ngritje / Mekanizem Ngritje – Rreshkitje
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA
Perimetral I vazhduar me 3 nivele llasitqesh EPDM kundra ujit
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT
31 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK
Poliamide 24 mm ne Kornizë & Poliamide nga 16 – 24 mm në kanat, Shkume izoluese PE, pjesë PVC-je
Performancë
UF
from 2,3 W/m²K
PERSHKUESHMERIA E UJIT
CLASS E1200
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES
C4/B4
REDUKTIMI I ZERIT
38 dB
Karakteristikat
LLOJET E TIPOLOGJIVE
Rrëshkitje paralele, mynyra takimit,Rreshkitje ne zgavër të murit, Rrëshkitje Këndore
TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

Dritare dopje me ngritje rrëshqitje horizontale paralele

Sistem katërsh me ngritje rrëshqitje horizontale paralele me takim kokë më kokë

Dritare treshe me ngritje rrëshqitje me prag të ulët

Dritare me gjashtë kanate me rrëshqitje horizontale me takim kokë më kokë në kornizë të ulët

05

Tipoligji këndore në ngritje rrëshqitje

06

Kanat dopje me ngritje rrëshqitje horizontale paralele me grilë rrotulluese

Kanat dopje me ngritje rrëshqitje horizontale paralele me grilë rrotulluese dhe rrjetë insektesh

Kanat tek me ngritje rrëshqitje me pjesë fikse xhami

Sistem dopje me ngritje rrëshqitje paralele me pjesë fikse xhami

Kanat tek me ngritje rrëshqitje paralele me pjesë fikse xhami

11

Dritare dopje me ngritje rrëshqitje horizontale paralele me pjesë fikse xhami

12

Kanat tek me ngritje rrëshqitje me futje në mur me rrjetë insektesh dhe grila

Dritare me kanat tek me rrjetë insektesh

Kanat me rrëshqitje horizontale me futje në mur me grilë

Dritare dopje me rrëshqitje horizontale me futje në mur me takim kokë më kokë, me rrjetë insektesh dhe grilë

Seksione
Top