Sistemi izoluar i dyerve të hyrjes SUPREME SD115

Përshkrim
NI IDEA krijon horizonte të reja për dizajn modern rezidencial dhe industrial në sajë të dizajnit të ri të sistemit SUPREME SD115 Pivot që ofron dyer jashtëzakonisht të mëdha hyrëse për një rezultat estetik të jashtëzakonshëm me një dizajn të pastër, minimal dhe sipërfaqe koplanare. Sistemi SUPREME SD115 Pivot siguron një ndjenjë të re të ndriçimit dhe lidhjes mes mjediseve të brendshme dhe të jashtme, duke e bërë sistemin unik në koncept dhe dizajn. Dizajni inovativ i sistemit, së bashku me pajisjet më të fundit, sigurojnë parakushtet për dyert hyrëse prestigjioze me estetikë të lartë, cilësi të jashtëzakonshme dhe performancë të shkëlqyer në aspektin e sigurisë, izolimit dhe funksionalitetit.

Avantazhet
Gjenerike
IZOLIMI TERMIK
Po
FORMAT E JASHTME
Apartament
TRAJTIMI SIPERFAQES
Lyerje me Pudër, Të gjithë lyerjet me pudër, Anodizim I luçiduar, Ngjyrat e Anodizimit, Imitim Druri
TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

Derë me hapje me panel izolues

Derë me hapje me panel izolues dhe pjesë fikse

Derë me hapje me panel izolues, pjesë fiske dhe Superluç

Seksione
Top