Sistem fasade COMFORT M3 për montim më të shpejt

Përshkrim

M3 është nje sistem gjysme struktural I izoluar termikisht me kanata qe varen per instalim më të shpejt

Avantazhet
Gjenerike
ESTETIKE
Gjysëm -Strukturale
Karakteristikat Teknike
GJERESIA E DUKSHME E JASHTME
55 mm
GJERESIA E KOLLONES
49 deri në 139 mm
GJERESIA E TRAVERSES
47 deri në 154 mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT
Kasë alumini e vazhduar
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES
501
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSES
68
PESHA MAKSIMALE
180 Kg
Performancë
SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME
Ngarkesa ± 2 KN/m1
PERSHKUESHMERIA E UJIT
R6
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
Class 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES
C4
Karakteristikat
UF
nga 3,7 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE
fikse dhe me hapje
TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

Derë me hapje nga jashtë

Derë me hapje nga brenda

Dritare me hapje për nga jashtë

Seksione
Top