Sistem struktural SMARTIA M50

Përshkrim
SMARTIA M50 është nje sistem fasade me eficensë të lartë energjitike, e cila ofron nje pafundësi zgjidhjesh dhe i përmbush të gjitha kërkesat e arkitekturës moderne.

Avantazhet
Gjenerike
ESTETIKE
Standarde
LLOJI I INSTALIMIT
Standarte
Karakteristikat Teknike
GJERESIA E DUKSHME E JASHTME
50 mm
GJERESIA E KOLLONES
12 deri në 234 mm
GJERESIA E TRAVERSES
12 deri në 234 mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT
Element për mbajtës xhami ose silikon struktural
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES
1300
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSES
1300
PESHA MAKSIMALE
180 Kg
Performancë
REZISTENCA NDAJ GODITJEVE
I5 /E5
SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME
Ngarkesa ±3 KN/m2
PERSHKUESHMERIA E UJIT
R7
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
AE
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES
Ngarkesa ± 2 KN/m1
REDUKTIMI I ZERIT
32, 42,47
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES
RC3
RREZISTENCE NDAJ ZJARRIT
E30, Eë30
REZISTENCA NDAJ PLUMBAVE
FB6S, FB4
Karakteristikat
LLOJET E TIPOLOGJIVE
fikse dhe me hapje
UF
nga 1,0 deri në 1,8 W/m²K
TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

Dritare me hapje Antiribaldi

Dritare e projektuar me hapje paralele nga jashtë

Derë me hapje nga jashtë

Derë me hapje nga brenda

Dritare me hapje për nga jashtë

Dritare me hapje paralele për nga jashtë

Seksione
Top