SMARTIA M6 fasade e izoluar për konstruksion te fortë

Përshkrim
SMARTIA M6 është një sistem i plotë izolues për fasada, i cili është ideal për konstruksione të mëdha dhe mund të përmbushë me efikasitet të gjitha kërkesat arkitekturore, për shembull, krijimin e kornizave të mëdha.

Avantazhet
Gjenerike
ESTETIKE
Standarde
LLOJI I INSTALIMIT
Standarte
Karakteristikat Teknike
GJERESIA E DUKSHME E JASHTME
55 mm
GJERESIA E KOLLONES
65 deri në 223 mm
GJERESIA E TRAVERSES
30 deri në 179 mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT
Element për mbajtës xhami ose silikon struktural
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES
2082
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSES
568
PESHA MAKSIMALE
180 Kg
Performancë
SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME
Ngarkesa ±3 KN/m2
PERSHKUESHMERIA E UJIT
R7, RE 1200
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
A4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES
Ngarkesa ± 2 KN/m1
Karakteristikat
UF
nga 1,5 deri në 3,3 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE
fikse dhe me hapje
TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

Dritare me hapje Antiribaldi

Dritare e projektuar me hapje paralele nga jashtë

Derë me hapje nga jashtë

Derë me hapje nga brenda

Dritare me hapje për nga jashtë

Dritare me hapje paralele për nga jashtë

Seksione
Top