Sistem fasade me performance te larte SMARTIA M7

Përshkrim
SMARTIA M7 ështe nje sistem fasade I kompletuar per eficensë të lartë energjike, e cila ofron nje kualitet te lartë konstruktiv me me cmime te arsyeshem duke permbushur të gjitha kerkesat e sigurise

Avantazhet
Gjenerike
ESTETIKE
Standarde
LLOJI I INSTALIMIT
Standarte
Karakteristikat Teknike
GJERESIA E DUKSHME E JASHTME
50 mm
GJERESIA E KOLLONES
28 deri në 250 mm
GJERESIA E TRAVERSES
16,5 deri në 257,5 mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT
Element për mbajtës xhami ose silikon struktural
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES
2788
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSES
973
PESHA MAKSIMALE
180 Kg
Performancë
SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME
Ngarkesa ± 2 KN/m2
PERSHKUESHMERIA E UJIT
RE 1200
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
AE
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES
RC4
Karakteristikat
UF
nga 1,0 deri në 2,3 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE
fikse dhe me hapje
TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

Dritare me hapje Antiribaldi

Dritare e projektuar me hapje paralele nga jashtë

Derë me hapje nga jashtë

Derë me hapje nga brenda

Dritare me hapje për nga jashtë

Dritare me hapje paralele për nga jashtë

Seksione
Top