SMARTIA M78 një sistem fasade i njësuar për transparencë maksimale

Përshkrim

SMARTIA M78 është një fasadë e njësuar me efektshmëri në kosto, e cila kombinon estetikën minimale me fuqinë strukturale. Ndërtimi i tij Struktural me Lustrim prej Silikoni ofron transparencë maksimale në sipërfaqen e jashtme të fasadës. Njësitë modulare, përfshirë xhamat, janë të parafabrikuara në kushtet e një punishteje dhe kjo rezulton në një  instalim të shpejtë dhe ekonomik me minimunim e punës së njerëzve dhe kërkesave për mjete. Kjo mënyrë ndërtimi e bën sistemin M78 nje sistem ideal për ndërtesat shumëkatëshe, ku plotësimi i afateve të kërkuara është një parakusht.

Avantazhet
Gjenerike
ESTETIKE
Strukturale
LLOJI I INSTALIMIT
Te njësuara
Karakteristikat Teknike
GJERESIA E DUKSHME E JASHTME
78 mm
GJERESIA E KOLLONES
160 mm
GJERESIA E TRAVERSES
160 mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT
Silikon struktural
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES
643 cm
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSES
485 cm
Performancë
PERSHKUESHMERIA E UJIT
RE1200
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
AE750
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES
Ngarkesa e Dizajnit ± 2 KN/m², Ngarkesa Sigurisë ±3KN/m²
Karakteristikat
UF
nga 2,1 më shumë se 2,4 W/m²K
DIMENSIONET MAKSIMALE
1,5×3,5m
LLOJET E TIPOLOGJIVE
Të fiksuara, Të projektuara, Të projektuara paralelisht, Me hapje me dy pozicione
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT
nga 24mm më shumë se 46mm
TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

Dritare fikse

Dritare me hapje për nga jashtë

Dritare e projektuar me hapje paralele nga jashtë

Dritare me hapje Antiribaldi

Seksione
Top