SMARTIA M4000 Fletë Polikarbonati

Përshkrim
Sistemi polikarbonat i SMARTIA M4000 ofron një shumëllojshmëri të gjerë të fletëve të polikarbonatit, të zbrazëta dhe të ngurta, me kornizën e nevojshme të aluminit. Ideal për atriumet, mbulesa me xham, mbulesa parkingjesh, ndarëse të brendshme, dritare, sera, kulme rrëshqitës dhe pengesat e zhurmës, etj.

Avantazhet
Gjenerike
LLOJET
Solide dhe të dhomëzuar
MATERIALE
Sabic PC Rezinë
KONSTRUKSIONET
πλαίσιο από αλουμίνιο για σταθερά παράθυρα, με περβάζια παραθύρων, προβαλλόμενο παράθυρο
ATRIBUTET
Pothuajse i pathyeshëm, kursim i energjisë, reduktim i zhurmës, ngushtësia e ujit, pastrimi i lehtë, trajtimi i lehtë, mbrojtja nga rrezet Ultra Violet, pengon përhapjen e zjarrit.
Karakteristikat Teknike
TRASHESIA
4-40mm për fletët e dhomëzuara, 2-10mm për solidet
SHTRESAT
Dopje (2) deri në shtatë (7) shtresa
DIMENSIONE STANDARDE
2100 x 6000mm (sa komorama 4-20mm debljine), 1250 x 6000mm (sa komorama 20-40mm debljine), 2050 x 6100mm (čvrsti)
PESHA
0.8 – 3.2 Kg/m2
TRANSFERIMI NXEHTESISE
Nga 2.2 W/m2K pwr 20mm deri në 3.9 W/m2K për 4.0mm trashësi
RREZATIMI ULTRA-VIOLET
Mbrojtëse ndaj rrezeve ultraviolet e ngjitur në material
DEVIJIM LINEAR
0.065mm/m°C
RREZISTENCE NDAJ ZJARRIT
Class 1
VARIACIONI NGJYRAVE
transparente, bronzi, jeshile, blu, e bardhë
TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

2 mure (Trashësi 4-6mm)

3mure (Trashësia 8-10-16-20)

5 mure (Trashësi 16-20 mm RDC) 04

7 mure

Seksione
Top