SMARTIA M5300 Grila Persiane

Përshkrim
SMARTIA M5300 është një sistem grilash me hapje, të dizenjuara për instalim të jashtëm. Dizajn minimal ose dizajn tradicional. I përshtatshëm për rinovimet dhe ideal për vendbanimet tradicionale ose hotele, shtëpitë një katëshe kur eshte e dëshirueshme të mbahet dizenjimi i linjës minimale

Avantazhet
Gjenerike
PERDOR
Hijëzimi dhe Sigurie
APLIKIME
Rezidenciale dhe hotele
Karakteristikat Teknike
HIJEZUESE
I drejtë dhe harkor, I fiksuar dhe rregjistrueshëm
GJERESIA HIJEZUESVE
25mm dhe 35mm
KORNIZE GRILASH
E veçuar ose sëbashku me kasën e dritares
MENTESHA
Tradicionale, moderne ose të fshehura
BRAVA
Komandim manual, automatike, me dorezë
TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

Kanat tek grile me hapje

Dopjo kanat grile me hapje

Kanat tresh grile me hapje

Kanat katërsh grile me hapje

Seksione
Top