SMARTIA M5600 Sistem Hijezues

Përshkrim
SMARTIA M5600 është një sistem arkitektural që përdor fletë alumini (louvre) me dizenjo në formë elipsi, për të kontrolluar hijezimin si edhe ndriçimin natyral të ndërtesave. Sistemi përbëhet nga konstruksion suportimi solid si edhe një gamë mjaft të gjerë fletësh hijezimi (louvre) që kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha nevojat konstruktive

Avantazhet
Gjenerike
PERDOR
hijezim nga rrezet e diellit vertikal për ndërtesa
APLIKIME
Ndërtesa me zyra ose ambiente tregtare, si edhe rezidenciale si pjesë dekorative
PROFIL FLETE
në formë elipsi ose të sheshta
LLOJI HIJEZIMIT
fikse ose me motor
VENDOSJA – INSTALIMI
Τë futura ose të vendosura mbi kolona vertikalisht ose horizontalisht
Karakteristikat Teknike
GJERESIA E NJE FLETE TE VETME
100-300 mm
GJERESIA E FLETES KOMPOZITE
320-800 mm
TIPOLOGJITË
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

Fletë Pergole të drejta të vendosura në kollona

Fletë Pergole eliptike të vendosura në kollona

Fletë Pergole të drejta të vendosura në kollona

Fletë Pergole eliptike të vendosura midis kollonave

Fletë Pergole të drejta të vendosura në kollona

Fletë Pergole eliptike të motorizuara

Fletë Pergole eliptike të fiksuara vertikalisht

Hijëzim horizontal me fletë pergole fikse (të palëvizshme)

Seksione
Top