M10800

SMARTIA M10800 është një sistem komplet i izoluar për atriume, është ideal për ndërtime të rwnda dhe mund të përmbushë në mënyrë efektive të gjitha kërkesat arkitektonike, si për shembull krijimi i poligoneve të thjeshta, komplekse dhe konservatore

Top